For eksempel W6423 eller 399490


Enhedskoden er et 6-cifret tal, som kan findes på enhedens typeskilt eller i garantibeviset.